• head_banner_01

Средно средство за пестициди

  • Pesticide Classify by application/Intermediate

    Пестициди Класифицирајте според примена/средно

    Име на производ Хемиска структура CAS бр. 2-бутил-1,2-бензизотиазолин-3-он 4299-7-4 4-хидроксибензил алкохол 623-05-2 2,2-диметилбутирил хлорид 5856-77-9 N,NcyclohexyD 98-94-2 N,N-Диметилбензиламин 103-83-3 Пентаметилдиетилентриамин 3030-47-5 1,3,5-Трис[3-(диметиламино)пропил]хексахидро-1,3,5-триазин 15875-13-5 Бис(2-диметиламиноетил) етер 3033-62-3 3,5-Диметилпиперидин 35794-11-7 N,N,N...